Ανκύρωνα

Κωνσταντίνος Ι

Ο Κωνσταντίνος Α' ήταν Ρωμαίος αυτοκράτορας που κυβέρνησε στις αρχές του 4ου αιώνα. Ήταν ο πρώτος χριστιανός αυτοκράτορας και είδε την αυτοκρατορία να αρχίζει να γίνεται χριστιανικό κράτος.

Διαβάστε Περισσότερα