καθολικός

Φίλιππος Β'

Ο βασιλιάς Φίλιππος Β' της Ισπανίας, γνωστός και ως Φίλιππος ο Συνετός, κυβέρνησε μια από τις μεγαλύτερες αυτοκρατορίες του κόσμου. Οι Φιλιππίνες έχουν πάρει το όνομά του.

Διαβάστε Περισσότερα

Ερρίκος Δ'

Ο Ερρίκος Δ' παραχώρησε θρησκευτική ελευθερία στους Προτεστάντες εκδίδοντας το Διάταγμα της Νάντης κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ως βασιλιάς της Γαλλίας, από το 1589 έως το 1610.

Διαβάστε Περισσότερα